"En arena for utvikling av 
næringslivet i Øyer kommune