Næringsrådets rolle

Oppdatert: 21. juni 2018

Øyer Næringsråd er en nøytral, upolitisk interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme næringslivets interesser, utvikle eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av nye virksomheter i Øyer kommune.

Øyer Næringsråd skal være et kontaktorgan mellom næringslivet, kommunale- og andre myndigheter.
95 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle