top of page

Næringsrådets rolle

Oppdatert: 21. jun. 2018

Øyer Næringsråd er en nøytral, upolitisk interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme næringslivets interesser, utvikle eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av nye virksomheter i Øyer kommune.

Øyer Næringsråd skal være et kontaktorgan mellom næringslivet, kommunale- og andre myndigheter.
133 visninger3 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page