top of page

STYRET 2023 - 2024

STYREMEDLEMMER

Veslemøy Eineteig Wedum (leder)

Ole Henrik Illenberg

John Kristian Stubban

Eistein Raabe Hegge 

Anne Mette Moldal

Tove Mageli

VARAMEDLEMMER

Terje Moheim

Susann Kroken 

VALGKOMITE

Steffen Eggesvik

Dag Ring

Terje Mosveen

bottom of page