top of page

STYRET 2020 - 2021

STYREMEDLEMMER

Rune Haugen (leder)

Bente Søderholm

Irene Lien

Veslemøy Eineteig Wedum

Eistein Raabe Hegge 

Anne Mette Moldal

Jan Bjørke 

 

 

VARAMEDLEMMER

Terje Moheim

Knut Olsen 

           

 

VALGKOMITE

Steffen Eggesvik

Dag Ring

Terje Mosveen

bottom of page