top of page

STYRET 2022 - 2023

STYREMEDLEMMER

Rune Haugen (leder)

Irene Lien

Veslemøy Eineteig Wedum

Eistein Raabe Hegge 

Anne Mette Moldal

Åse Harjo Øvstegård  

Knut Olsen 

VARAMEDLEMMER

Terje Moheim

Susann Kroken 

VALGKOMITE

Steffen Eggesvik

Dag Ring

Terje Mosveen

bottom of page